Допуснати до втори тур/Admitted to the second round/Допущен во второй тур

Здравейте, изнасяме списъка на допуснатите до втори тур по-рано, за да могат кандидатите да приготвят по-спокойно материалите си. Този списък ще се актуализира постоянно, до 03.08.2020 г. Напомняме, че крайния срок за изпращане на заявки е 31.07.2020.

За тези, които е необходимо да представят две песни или произведения, могат да използват това, което е представено на първи тур, и да посоачт второ, или да посочат две нови.

Hello, we are presenting the list of those admitted to the second round earlier, so that the candidates can prepare their materials more easily. This list will be constantly updated, until 03.08.2020. We remind you that the deadline for sending requests is 31.07.2020.

For those who need to submit two songs or works, they can use what is presented in the first round and point to a second or two new ones.

Здравствуйте, мы представляем список допущенных во второй тур ранее, чтобы кандидаты могли легче подготовить свои материалы. Этот список будет постоянно обновляться до 03.08.2020 г. Напоминаем, что крайний срок отправки запросов – 31.07.2020.

Для тех, кому нужно представить две песни или произведения, они могут использовать то, что представлено в первом туре, и указать на второй или два новых.
Списък на допуснатите кандидати до втори тур 2020

List of admitted candidates until the second round 2020

List of admitted candidates until the second round 2020

 1. Катя Георгиева Поп и джаз пеене 1 група/Pop and jazz singing 1 group
 2. Камелия Василева Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 3. Борис и Никола Стефанови Клавирен дует 1 група/Piano duet 1 group
 4. Камелия Василева Пиано 2 група/Piano 2 group
 5. Никол Кюрчийска Пиано 2 група/Piano 2 group
 6. Кристиян Тодоров Пиано 4 група/Piano 4 group
 7. Тони Радев Пиано 1 група/Piano 1 group
 8. Ивана Тодорова Поп и джаз пеене 3 група/Pop and jazz singing 3 group
 9. Маргарита Иванова Поп и джаз пеене 5 група/Pop and jazz singing 5 group
 10. Зария Христова Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 11. Стефани Николова Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 12. Димана Рашева Поп и джаз пеене 1 група/Pop and jazz singing 1 group
 13. Марина Рашева Композитор песен 5 група/Song composition 5 group
 14. Марина Рашева Композитор инструментално произведение 5 група/Piano composition 5 group
 15. Ирина Димитрова Композитор песен 5 група/Song composition 5 group
 16. Тони Радев и Ирина Димитрова Клавирен дует 5 група/Piano duet 5 group
 17. Александрина Механджийска Поп и джаз пеене 3 група/Pop and jazz singing 3 group
 18. Любена Стоилкова Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 19. Деница Яева Поп и джаз пеене 1 група/Pop and jazz singing 1 group
 20. Мелда-Наз Зекериева Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 21. Мелда-Наз Зекериева Пиано 2 група/Piano 2 group
 22. Рая Атанасова Поп джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 23. Леон Евгениев Леонидов-Гуглев Пиано 1 група/Piano 1 group
 24. Миа Женева Димова Народно пеене 2 група/Folk singing 2 group
 25. Божидара Рангочева Пиано 1 група/Piano 1 group
 26. Михаела Георгиева Пиано 2 група/Piano 2 group
 27. Боряна Йорданова Пиано 2 група/Piano 2 group
 28. Фолклорна Вокална Формация „Дилмана” хорове 5 група/Folk Vocal Formation “Dilmana” choirs 5 group
 29. Ансамбъл „Люлин“ – София Фолклорен ансамбъл 5 група/Folklore ensemble 5 group
 30. Валентина Гълъбова Народно пеене 5 група/Folk singing 5 group
 31. Христина Василева Народно пеене 2 група/Folk singing 2 group
 32. Симона Денева Народно пеене 3 група/Folk singing 3 group
 33. Деница Яева Народно пеене 1 група/Folk singing 1 group
 34. Симона Денева Пиано 3 група/Piano 3 group
 35. Рая Костадинова Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 36. Габриела Грозева Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 37. Карина Петрова Поп и джаз пеене 1 група/Pop and jazz singing 1 group
 38. Божидар Тодоров Народно пеене 1 група/Folk singing 1 group
 39. Петя Василева Народно пеене 1 група/Folk singing 1 group
 40. ДВГ “Славейче” Народен ансамбъл 3 група/Folklore ensemble 3 group
 41. Аделина Георгиева Пиано 1 група/Piano 1 group
 42. Никол Иванова Народно пеене 3 група/Folk singing 3 group
 43. Полина Боянова Народно пеене 3 група/Folk singing 3 group
 44. Дует “Анима” Народно пеене дует 3 група/Folk singing duet 3 group
 45. Никол Иванова Поп и джаз пеене 3 група/Pop and jazz singing 3 group
 46. Магнолия Жекова Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 47. Жанина Георгиева Поп и джаз пеене 2 група/Pop and jazz singing 2 group
 48. Давид Даниел Георгиев Пиано композиция 2 група/Piano composition 2 group
 49. Андреа Гатева Поп и джаз пеене 3 група/Pop and jazz singing 3 group
 50. Богомил Владимиров Пиано 1 група/Piano 1 group