Курс по Елементарна теория на музиката Видеоуроци 2 част

Курс по Елементарна теория на музиката 2 част.

Курсът е продължение на Първата част и поднася нови знания и понятия надграждайки първите серии. По този начин двата курса са неотделима част от цялото наречено Елементарна теория на музиката.

elementarna teoria muzika

Съдържание:

  1. Изразни средства на музиката
  2. Тон, полутон
  3. Буквени и слогови наименования на тоновете
  4. Знаци за алтерация
  5. Динамика в музиката
  6. Щрихи в музиката
Изразни средства на музиката
елементарна теория на музиката

Видео 1: Изразни средства на музиката ни запознава с основните изразни средства на изкуството музика. Така както всяко изкуство има своите изразни средства: литературата борави с думи, изрази, епитети, сравнения и т.н., Изобразителното изкуство използва багри, форми, контури, перспектива. Музиката има специфични за нея средства за изразяване, породени от стоителния материал, който използва – музикалните тонове и техните свойства. Кои са изразните средства и как се изписват в нотния текст.

тон полутон

Видео 2: Тон, полутон. Това видео ни запознава с най-малките разстояния между тоновете, делението на октавата на полутонове и как да ги разпознаваме.

Гвидо д`Арецо

Видео 3: Буквени и слогови наименования на тоновете. Кои са слоговите и кои буквените наименования на тоновете. Как се използват в съвремената музика. Особено се е увеличило използването на буквените наименования с навлизането на електроните инструменти и техните възможности.

бемол

Видео 4: Знаци за алтерация. Всички бели клавиши имат имена, а знаете ли как се наричат черните клавиши. Как се отбелязва изменението на височината на тона. Какво е диез, бемол, двоен диез и двоен бемол. А какво е действието на бекара? Всичко това ще научите от видеото Знаци за алтерация.

динамика в музиката

Видео 5: Динамични знаци. Видеото обяснява какво е динамика, кои са динамичните знаци и какво е тяхното значение за емоционалното изпълнение на музика. Какво е фроте, пиано, диминуендо и т.н.

щрихи в музиката

Видео 6: Щрихи в музиката. От това видео ще научите кои са начините за изпълнение на музика и как се означават. Какво е легато, стакато, нон легато, маркато и др.

Курсовете по Елементарна теория на музиката 1 и 2 част са комплектовани и могат да се закупят в магазина на сайта. Възможно е и закупуването на отделни видеоуроци от съответния курс.  В процес на изготвяне е третата част на видеокурса. Уроците от него се появяват в магазина на сайта поеденично, за да могат да бъдат закупени при нужда, без да се чака завършването на третата част.

Related: Курс по Елементарна теория на музиката Видеоуроци 1 част

Ирина Димитрова