3 педала има пианото. Знаете ли за какво служат?

Трите педала са продължение и неизменна част от механизма на пианото.

Пианото

Пианото има много сложна конструкция.То е плод на дълга еволюция. Негов предшественик е чембалото, наричано още клавикорд или клавесин. При него струните не се удрят, а се дърпат. Затова този инструмент има тих и нежен звук, пригоден за музикална стая.

Кога пианого се налага н музиката?

По времето на Бароковата епоха започва усилен строеж на огромни дворци, църкви, оперни и концертни зали в унисон с модата от това време. На мода са монументалността и декоративността. Те присъстват навсякъде, показвайки мощност, богатство и разкош. За големите концертни зали тихият звук на клавесина не е пригоден. На преден план идва пианото.

Кой е изобретил пианото?

Първото пиано се появява в гр. Флоренция и негов изобретател е Бартоломео Кристофори. За разлика от клавесина, който има тих и еднакво силен звук, силата на звука на новия инструмент зависи от силата на изпълнение. Освен да свири силно и тихо, той може да изпълнява пасажи със засилване или със затихване. Затова първоначално е бил наречен Gravicembalo col piano e forte, или чембало, което може да свири тихо и силно. От това дълго име в днешно време е останало краткото „пиано“. Само в Русия все още инструментът се нарича „фортепиано“. Така този нов инструмент се е чувал в огромните концертни зали на Бароковата епоха.

Но чембалото не изчезнало изведнъж. То продължило да се използва, едновременно с пианото, което има не толкова елегантен, но пък блестящ и концертен звук.

Трите педала на пианото.

Това е историята на пианото. Но въпросът беше, за какво служат трите педала долу по средата на инструмента. Когато ми задаваха този въпрос учениците, аз много често се шегувах като отговарях, че това са „газ, спирачка и амбриаж“. По-малките възприемаха отговора веднага и безрезервно – аха, ясно. По-големите ме поглеждаха: „Госпожо???“. Но когато чуеха пояснението се съгласяваха, че това наистина са „газ, спирачка и амбриаж“.

Част от механизма на пианото

За какво служи десният педал?

Звукът на пианото се произвежда чрез удар с пръста по клавиша, който задвижва много сложен механизъм и накрая една дървено чукче покрито с филц удря струната, която започва да звучи. В момента, в който пуснем клавиша, зад струната се спуска „демпфер“ или заглушител. Той притиска струната и така тя спира да звучи. Когато натиснем „Десния педал“ (газта), всички демпфери се отдалечават от струните и даже да пуснем клавиша, те не заглушават тона. Така пианото започва да звучи с всички изсвирени тонове, докато не пуснем педала т.е. започва да звучи толкова по-силно, колкото са наслоените тонове. Свиренето с този похват придава бляскавост, празничност на музиката и пианистите много обичат да го използват. Затова погледнете на концерти, как те непрекъснато си помагат с десния крак.

Каква е ролята на левия педал?

педали на пианото
Педалите на пианото

„Левият педал“ (амбриажът) се нарича още „Тих педал“ и напротив на десния си събрат приближава всички демпфери до струните, те не могат да трептят с голяма амплитуда и звучат по-тихо. Знаете от свойствата на тона, че силата му зависи от големината на амплитудата. И така ние свирим, но мощността на пианото е умишлено намалена. Освен, че приближава демпферите до струните, левият педал отмества механизма леко вляво. Така чукчетата удрят не по три, а по две струни, а в средния регистър, където струните са по две, те удрят само по едната. Така силата се намалява още повече. Този педал придава една прозрачна звучност на тона в тиха динамика. Използва се много рядко, точно, за да бъде постигната особена, леко загадъчна и приглушена атмосфера. А поначало тихия звук пианистите постигат чрез силата на натиска върху клавишите, а не с помощта на левия педал. Те са майстори и много добре владеят пръстите си.

А какво прави средният педал?

„Средният педал“ (спирачката) се нарича още сордина. Той се появи сравнително скоро, преди няколко десетилетия. Предназначен е да направи пианото много тихо, за да не пречи на съседите и така пианистът да може да свири с часове, без да притеснява никого. В този случай между чукчетата и струните се спуска парче плат и заглушава много звука. Все пак този педал може да се използва ограничено, защото не дава представа за получавания истински звук при свирене.

Трите педала са продължение и неизменна част от механизма на пианото.

Пианото най-използваният за музициране инструмент.

Пианото си остава може би най-свиреният инструмент. То се използва за солово свирене, акомпаниране, композиране, репетиране. Ще го чуем в концертната зала, в заведения с жива музика, в домовете на хората, в залите за уроци и репетиции.На него обичат да свирят както малкие деца, така и възрастни хора – музиканти и любители.

Related: Морски вълни Сборник пиеси за пиано Оп.3

Научи се сам да свириш “Една българска роза на пиано”

Ирина Димитрова