По колко пъти на ден се разпяваме? Из Ръководство за звезди

Понякога разпяването и упражненията за гласа са по-важни от работата по песните.

Знаете ли по колко пъти на ден трябва да се разпяват певците? Много интересно, дали е като яденето – сутринта, на обяд и на вечеря?

Защо трябва да се разпяваме?

Нека да поговорим за това, защо въобще се разпяваме. Защо трябва да губим толкова време всеки ден. Не е ли по-добре направо да започнем да репетираме песните?

Оказва се, че разпяването има няколко функции.

Всички са убедени, че един спортист преди тренировка или преди да излезе на терена по време на мач трябва да загрее, за да затопли и разтегли мускулите и ставите и да се предпази от травми при натоварването. Но доста хора си задават въпроса защо е необходимо да се разпяваме поради слабото познаване на тази материя. Докато по отношение на спортистите нещата са доста по-ясни.

Разпяване
Разпяването е много важно.

И така: разпяването има  няколко функции:

  1. Затопля и отпуска гласовия апарат, като го подготвя за натоварване при изработването на песенния материал – песни, арии и др.
  2. „Протяга“ нагоре и надолу гласа, като след време прибавя тонове към диапазона. Това прибавяне при децата е 1 – 2 тона на година, докато при възрастните се поддържа големината на достигнатия диапазон.
  3. Изравнява темброво гласа. Прави по-незабележим прехода между отделните регистри, укрепва преходните тонове и те стават по-стабилни и по-лесни за изпяване. След време преходните тонове стават незабележими за публиката, въпреки, че певецът винаги ще ги усеща.
  4. При разпяването се преодоляват проблеми на интонацията, ритмиката и дикцията. Много често трудните места се изработват като упражнения за разпяване в удобен регистър за певеца и в бавно темпо.

А сега да отговорим и на поставения в началото въпрос.

По колко пъти на ден се разпяваме?

Отговорът е 1 път. Сега ще обясня защо.

Когато се събудим от сън, постепенно тялото също се събужда и приготвя за активна дейност. Нашият глас обаче, иска малко повече време.  При децата и жените с високи гласове, събуждането на гласа става след 1 час и половина. При мъжете и ниските гласове, този интервал може да достигне до 2 часа и половина. Затова опитните певци знаят, че ако имат например запис в студио в 8 часа сутринта, трябва да станат в тъмни зори, за да дадат възможност на гласа да се събуди. Ето защо музикантите знаят и насрочват всички певчески дейности обикновено не по-рано от 9 часа сутринта.

След като гласът се събуди, той е готов за разпяване. Разпяваме се и това е достатъчно за целия ден, до следващото лягане и заспиване. Ако решим да си починем например наобяд, след като се събудим процедурата по събуждането на гласа и неговото разпяване е необходимо да се повори, ако ни се налага да излезем на сцена.

Може ли да се разпяваме повече от един път?

Ако сме се разпяли сутринта и ще пеем по-късно през деня, например надвечер или вечерта, може да се разпеем още веднъж за наше успокоение. Но по начало разпяването е един път дневно.

Упражнения за разпяване.

Упражненията за разпяване са много и разнообразни. От упражнения на един тон, до такива, обхващащи повече от една октава. Това може да са упражнения за дишането, за интонация, за ритмика. Всеки вокален педагог сам може да измисли стотици упражнения за своите ученици, в зависимост от потребностите на обучението и от особеностите на всеки певец. Това може да са постепенни упражнения, както и със скокове. Много  често педагозите си помагат един друг с упражнения и похвати за разпяване.

А как се разпяват звездите? И дали се разпяват въобще?

Как се разпяват звездите, например Кристина Агилера или Уитни Хюстън? Разбира се, че се разпяват и то най-старателно и доста продължително, за да подготвят гласовете си. Те са майстори в подготовката на гласа за сцената. Техните упражнения също са стотици, но аз ще ви подскажа две.

  1. Разпяване с бръмчене. Бръмченето разтърсва гласовия апарат и го поставя много бързо в звучаща позиция. То „напасва“ всички органи, разтърсва ги и гласът започва да звучи съвсем различно – по-топло и силно.
  2. Разпяване с глисандо. Глисандо наричаме бързото изреждане на тонове нагоре или надолу. Глисандото е от най-ниските до най-високите тонове на гласа нагоре и надолу в бързо темпо. Упражнението започва от най-ниските тонове, които може да достигне певеца, издига се до най-високите, като накрай се превръща във вик и се спуска по обратния път до най-ниските тонове. Това изравнява много добре целия диапазон и укрепва преходните тонове.
Диапазон и регистри

Диапазон на гласа.

Всички тонове, които може да изпее певеца правят неговия диапазон. Най-големият диапазон е три октави.

Регистри на гласа.

Всеки глас се дели на три регистъра. Някои вокални педагози делят мъжките ниски гласове на два регистъра – нисък и висок. Регистрите имат различен тембър и между всяка двойка от регистрите има по един преходен тон. Този тон е нестабилен, различен, труден за изпяване. По-нестабилен и различим е тонът между среден и висок регистър. Много често начинаещите певци смятат, че това е предела на гласа им. Опитния педагог успява да покаже, че след този тон има още много други, които могат да се използват. С времето и с упорити занимания преходните тонове се изравняват и стават незабележими, изравняват се тембрите на регистрите, но преходните тонове винаги остават мястото, което певецът усеща като по-уязвимо.

Значение на разпяването.

Разпяването е много важна част от певческата работа. То не трябва да се пренебрегва и да се прави всеки ден от 10 минути до половин час. Понякога разпяването и упражненията за гласа са по-важни от работата по песните.

Ирина Димитрова

Вашият коментар