Блок флейтата и малкият музикант

блок флейти

Музикално ли е детето ни?

Ако се чудим дали детето ни е музикално и какъв инструмент да му предложим, помислете за блок флейтата. Това е най-лесният и удобен за първи стъпки в музиката инструмент. Затова в много европейски страни  като Испания, Швейцария и Германия в часовете по музика се изучава и свирене на блок флейта. Инструментът може да се предложи на деца на 4 годишна възраст и те да постигнат успехи още от първите занятия.

Какви качества развива блок флейтата.

Фактът, че е духов инструмент предполага контролирано и овладяно дишане, много полезно за развитие на детските бели дробове, за тяхното разгръщане и повишаване на обема им. Свиренето изисва правилна стойка, укрепва мускулите на тялото и по-специално гърба. Развива двигателни умения. Пълното диафрагмено дишане насища тъканите и органите с богата на кислород кръв и храни ги и изчиства пълноценно.

Редовните занятия учат на

Редовните занятия учат на организираност, дисциплина и отговорност. Тренира се съобразителност, продължително внимание, издържливост.

Какви музикални качества ще развиваме.

По отношение на музикалните качества, децата развиват музикалния и ритмичен слух. Постепенно се учат нотите и начинът им на извличане от инструмента. Започва се с детски познати песнички и леки пиески. Първо се учи един тон, обикновено се това е Сол. Свирят се песнички и леки пиески, научава се нотата Сол. Към нея се прибавя още една нота и тон, обкновено това е Ла. И така тон по тон се научават първа октава и записване на нотите на петолинието. На ко-късен етап се преминава към нотите и тоновете от втора октава. Паралелно с това върви изучаването на другите елементи на нотното писмо – размери, знаци за алтерация, динамика, темпо, щрихи и т.н.

Първият урок

Първият урок е посветен на строежа на инструмента, неговото поддържане, разглобяване и почистване. Правят първите опити за извличане на тонове. Часовете са интересни, свиренето забавлява децата и им носи много удоволствие.

Във втори клас

По-късно в първи и втори клас може да се продължи изучаването на инструмента на по-високо ниво или за започне изучаването на друг музикален инструмент, например флейта, друг духов инструмент или пиано, китара и др., като се стъпи на основите поставени от уроците по блок флейта.

30 пиеси и песни за блок флейта

“30 Пиеси и песни за блок флейта”

Сборникът „30 пиеси и песни за блок флейта“ 1 ч е школа, която започва с най-лесните и елементарни песнички и упражнения, като с всяко следващо поставя нови изиствания пред начинаещия музикант. Започва се с един тон и постепенно се увеличава диапазона, въвеждат се различни размери, диези, бемоли, ритмични групи и тоналности. Познатите мелодии и песни се свирят с удоволствие от децата.

Школата е налична в магазина на сайта.

Related: За ролята на лявата и дясната ръка при свиренето на пиано

Какво са Елементарна теория на музиката и солфеж и защо трябва да ги знаем

Вашият коментар