3 видео-уроци за Интервали

Излезе и третия, последен видео-урок за интервалите. В трите клипа може да проследите всички аспекти на теорията за интервалите:

 1. Какво е интервал?
 2. Какви са интервалите според начина на прозвучаване?
 3. Как се наричат тоновете на интервала?
 4. Какви са интервалите според количествената им характеристика и как се определят?
 5. Какви мога да бъдат интервалите според качествената им характеристика?
 6. Кои интервали имат собствени имена?
 7. Обръщение на интервалите?
 8. Какъв е новият интервал, получен при обръщението като количествена и качествена характеристика?
 9. Видове хармонични интервали според характера им. Какво е консонас и какво дисонанс?
 10. Колко вида са консонансите и дисонансите?
 11. Кои интервали са енхармонични?
 12. Кои интервали са диатонични и кои хроматични?
интервали

Така събрана в три клипа, информацията за интервалите става по-лесно разбираема и усвояема за учащите се музиканти.

С теорията за интервалите трябва да са наясно ученици музиканти, практикуващи музиканти, учители и кандидати за училища по изкуствата и Консерватория.

Ирина Димитрова

Related: Курс по Елементарна теория на музиката Видеоуроци 2 част

Related: Курс по Елементарна теория на музиката Видеоуроци 1 част

Вашият коментар